ἀντιβοηθῶσι

ἀντιβοηθῶσι
ἀντιβοάω
return a cry
aor subj pass 3rd pl (attic epic doric ionic)
ἀντιβοάω
return a cry
aor subj pass 3rd pl (attic epic doric ionic)
ἀντιβοηθέω
help in turn
pres subj act 3rd pl (attic epic doric)
ἀντιβοηθέω
help in turn
pres subj act 3rd pl (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”